Midway bild

Bild från Chris Jordans film Midway

I onsdags bjöd vår systerorganisation Hold Norge Rent in till en konferens om Marin forsøpling – om växande mängder sopor som spolas upp längs med den norska kusten, samma sopor och skräp som drabbar Bohuslän. Här följer en rapport från Håll Sverige Rents verksamhetsansvarig för marint skräp: Jessica Ångström.

Konferensen i Norge bjöd på en resa till platser där få människor satt sin fot – men där spåren från vår konsumtion och produktion av plast är påtaglig. Från Björnön i norra Ishavet till de stora ansamlingarna av skräp i mitten av Stilla havet och ön Midway. Fotografen Chris Jordans film om albatrossfåglar som häckar bland sopor och där föräldrarna matar sina fågelungar med skräp gjorde publiken mer ledsen än arg. Ön är full av små högar av små plastbitar, dvs maginnehållet från döda fåglar och det enda som finns kvar när kropparna tynat bort.

Skräpet gör något med oss människor. Studier visar att nedskräpade miljöer faktiskt kan plocka fram det sämsta hos oss – som ökad nedskräpning och vandalisering. Det urholkar värdet av den miljö och natur vi besöker. Men miljöförstöringen kan också väcka sorg och ilska – som vi kan vända till något positivt. En övertygelse om att vi tillsammans måste göra något!

Ett genomgående tema under konferensen handlade om vad vi alla kan göra för att ta hand om skräpet och öka återvinningen genom att stänga de svarta hål där avfallet blir skräp och delta i strandstädningar. Men diskussionerna om förebyggande insatser som utbildning och attitydförändringar gällande vår produktion och konsumtion av plast och förpackningar uteblev.

I år kommer den norska Strandrydderdagen arrangeras samma dag som vår Kusträddardag i Sverige – 10 maj. EUs miljökommissionär har utsett 10 maj till Clean-Europe Day och från flera håll riktas alltså blickarna mot havet – och allt det skräp ute till havs – som ingen tar ansvar över. Kusträddarna är ett sätt att manifestera mot den marina nedskräpningen genom att tillsammans skapa opinion – och samtidigt göra världen lite vackrare!