Etikett: skräpmätning

Nu startar Marlin – vårt samarbete mot skräpet i Östersjön

I förra veckan hölls startkonferensen för ett nytt samarbetsprojekt mot nedskräpningen av Östersjön: Marlin – Baltic Marine Litter. Nu ska vi ta reda på hur mycket skräp som sköljs upp på stränderna runt centrala Östersjön och samtidigt se till att nedskräpningsproblematiken lyfts på agendan – både hos allmänheten och hos politiker och andra beslutsfattare.

På konferensen var journalist Folke Rydén huvudtalare. Han är mycket engagerad i Östersjöns framtid, bland annat genom projektet Save Our Baltic Sea. Han visade några klipp från sina tidigare filmer, som tydligt visar vilka hot som vårt hav står inför. KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation, berättade om projektet Fishing for Litter, ett projekt där yrkesfiskarna tar med sig det skräp som fiskas upp ur haven in i hamn.

I projektet Marlin – Baltic Marine Litter, samarbetar vi med FEE Latvia, Keep Estonian Tidy och Keep the Archipelago Tidy från Finland. Eftersom det saknas jämförbara data kring marin nedskräpning i Östersjön kommer vi att använda en gemensam internationell metod att mäta och analysera nedskräpningen längs kusterna, en metod som FN:s miljöprogram UNEP tagit fram.

Informationsmaterial, tävlingar och andra aktiviteter för att lyfta frågan och uppmärksamma allmänheten kommer också att genomföras.

Skräpmätning med Taekwondoklubben

För att öka kunskaperna om det marina skräpet och för att kunna följa upp skräpmängderna över tid har Håll Sverige Rent under 2011 arbetat för att utveckla en ny metod för mätning av skräp på stränder.

I söndags begav vi oss till Rullsand söder om Gävle för att testa metoden. Tillsammans med Taekwondoklubben Chon Dung TKD från Gävle räknade och plockade vi skräp. Målet är att en metodbeskrivning ska bli klar i slutet på året. Under 2012 kommer vi att genomföra mätningar vid ett antal utvalda platser längs vår svenska kust.

Med oss under dagen hade vi även Städa Sverige för att lära mer om deras strand- och föreningsstäd och för att diskutera ett eventuellt samarbete.

Ständigt flöde av skräp

Under tio år har Västkuststiftelsen mätt skräpmängder på sex referensstränder, och varje år är det jämn ström med mängder med skräp som sköljs upp på kusterna. Förra veckan följde vi på Håll Sverige Rent med Västkuststiftelsen på en skräpmätning på Orust och Kungälv, för att lära oss mer om deras metod och ta del av deras erfarenheter.

En vanlig syn på västkusten.

 

 

Läs mer

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén