Nedskräpning skapar mer otrygghet än risken för att utsättas för brott. Det visar Malmöpolisens trygghetsmätning, som precis blivit klar. Trygghetsmätningarna genomförs regelbundet för att kunna ta tillvara medborgarnas uppfattning när polisen planerar brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Mätningarna i Malmö visar ett tydligt samband med dålig utemiljö och utbredd otrygghet. Och skillnaderna är stora mellan olika stadsdelar i staden. Läs mer i en artikel i Sydsvenska Dagbladet. I Lund däremot är kommunborna för det mesta trygga. Det enda som verkar störa Lundaborna är nedskräpning och fylla. Det skriver Skånska Dagbladet i en artikel. På Polisens webbplats kan du läsa mer om trygghetsundersökningarna.