Etikett: havet

Paralyses by analyses – eller kan vi agera nu?

I förra veckan träffade Jessica Ångström från Håll Sverige Rent forskare från Holland, England och Sverige i samband med ett symposium om marin nedskräpning, som arrangerades av Örebro Universitet.

På symposiet berättade en forskargrupp på MTM Research Centre vid Örebro Universitet att de undersöker huruvida den plast vi finner i våra hav kan läcka eller vara bärare av andra miljögifter, så kallade POPs (persistent organic pollutants), föroreningar som tar mycket lång tid att brytas ned. Forskarna har tagit prover i några av de gigantiska virvlar av plast som finns i våra världshav tillsammans med initiativet Algalita – en segelbåt och besättning som brinner för havets miljöfrågor och som tar med sig forskarteam ut på havet för att möjliggöra olika provtagningar. Forskarna har håvat efter små, små skräppartiklar och analyser nu resultaten. Förhoppningsvis kan vi veta mer i framtiden.

Det finns flera kunskapsluckor gällande nedskräpningen av våra hav – inte minst i Östersjön. Frågan börjar därför ta fart på allvar även bland forskare och universitet.

I veckan utlyste Formas och Svenskt Vatten medel för forskning av marina föroreningar, där marin nedskräpning var ett prioriterat område. Medlen ska delvis kunna gå till forskning som ger vidare underlag för att kunna genomföra EUs marina direktiv. Genom EU:s marina direktiv ska alla medlemsländer fastställa god miljöstatus av haven, och där ingår bland annat marin nedskräpning som en deskriptor för att fastställa god miljöstatus. Vi vet att skräpet skadar djurlivet genom att djur äter eller trasslar in sig i skräp – men vi behöver också identifiera en art som kan fungera som indikator för skräpet i haven för att kunna följa utvecklingen.

Det finns idag många rapporter om mikroplaster i våra hav, från alla delar av världen, men vi behöver gemensamma mätmetoder för att kunna jämföra data och statistik. Det finns flera källor till mikroplasten, såsom peeling-krämer; avrinning från land som för med sig svarta skräppartiklar som tros komma från däck och vägslitage; långa fibrer som forskarna hittar i prover tros komma från fleecetröjor och andra textilier som våra reningsverk inte har möjlighet att rena.  Troligen spelar det stora skräpet en viktig roll – eftersom det egentligen inte försvinner – utan bara bryts ned till mindre och mindre bitar.

Vi behöver veta mer – men vi vet också tillräckligt för att agera NU! Efterlevnaden av lagar och direktiv måste skärpas, det måste vara enkelt för individer och företag att hantera avfall korrekt, och vi måste ständigt jobba med attityder och beteende, för nedskräpningen av våra hav är verkligen onödigt – ett av våra mest onödiga miljöproblem!

Rundabordssamtal om marint skräp i Göteborg

Mängder med marint skräp sköljs kontinuerligt upp på Sveriges kuster. Skräpet leder till många negativa konsekvenser, såväl ekonomiska som miljömässiga. I norra Bohuslän är den negativa påverkan av den marina nedskräpningen betydande. För att komma till rätta med problemet krävs det en rad initiativ och åtgärder – från lokal till internationell nivå. För att diskutera ansvarsfördelning och strategi inför framtiden bjöd Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Havsmiljöinstitutet och kommunerna i norra Bohuslän nyligen in till ett rundabordssamtal där dessa frågor diskuterades.

Läs mer

Nu startar Marlin – vårt samarbete mot skräpet i Östersjön

I förra veckan hölls startkonferensen för ett nytt samarbetsprojekt mot nedskräpningen av Östersjön: Marlin – Baltic Marine Litter. Nu ska vi ta reda på hur mycket skräp som sköljs upp på stränderna runt centrala Östersjön och samtidigt se till att nedskräpningsproblematiken lyfts på agendan – både hos allmänheten och hos politiker och andra beslutsfattare.

På konferensen var journalist Folke Rydén huvudtalare. Han är mycket engagerad i Östersjöns framtid, bland annat genom projektet Save Our Baltic Sea. Han visade några klipp från sina tidigare filmer, som tydligt visar vilka hot som vårt hav står inför. KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation, berättade om projektet Fishing for Litter, ett projekt där yrkesfiskarna tar med sig det skräp som fiskas upp ur haven in i hamn.

I projektet Marlin – Baltic Marine Litter, samarbetar vi med FEE Latvia, Keep Estonian Tidy och Keep the Archipelago Tidy från Finland. Eftersom det saknas jämförbara data kring marin nedskräpning i Östersjön kommer vi att använda en gemensam internationell metod att mäta och analysera nedskräpningen längs kusterna, en metod som FN:s miljöprogram UNEP tagit fram.

Informationsmaterial, tävlingar och andra aktiviteter för att lyfta frågan och uppmärksamma allmänheten kommer också att genomföras.

Skräpmätning med Taekwondoklubben

För att öka kunskaperna om det marina skräpet och för att kunna följa upp skräpmängderna över tid har Håll Sverige Rent under 2011 arbetat för att utveckla en ny metod för mätning av skräp på stränder.

I söndags begav vi oss till Rullsand söder om Gävle för att testa metoden. Tillsammans med Taekwondoklubben Chon Dung TKD från Gävle räknade och plockade vi skräp. Målet är att en metodbeskrivning ska bli klar i slutet på året. Under 2012 kommer vi att genomföra mätningar vid ett antal utvalda platser längs vår svenska kust.

Med oss under dagen hade vi även Städa Sverige för att lära mer om deras strand- och föreningsstäd och för att diskutera ett eventuellt samarbete.

Nu startar Fishing for Litter i Östersjön

Det är inte bara fisk som fastnar i yrkesfiskarnas garn – utan även massor med skräp. Nu startar vi i samarbete med Kimo Baltic Sea (Kommunernas internationella miljöorganisation) projektet Fishing for Litter i Östersjön.

Yrkesfiskare med skräp

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén