Etikett: Almedalen

Fimpen ska med – vi ger oss inte

Häromdagen gick vårt seminarium med titeln ”Vem ska ta ansvar för skräpet” av stapeln i Almedalen. En engagerad panel, som bestod av Ilmar Reepalu från Malmö stad, Ulla Hamilton från Stockholm Stad och Eva Thörnelöf från Naturvårdsverket var enig kring svaret: det är individen. Samtidigt måste det finnas rimliga förutsättningar för individen att göra rätt. Och där kommer statens, kommunens och producentens ansvar in.

När det gäller våra lagar och regler är det staten som har ansvar. Och staten har den senaste tiden lyft och prioriterat nedskräpningsfrågan – både vad gäller lagstiftning och myndighetsarbete.

På söndag den 10 juli träder nya regler kring nedskräpning i kraft – då kommer polisen att kunna bötfälla nedskräpare på plats. Men som ni kanske uppmärksammat omfattas inte cigarettfimpar, tuggummin och annat småskräp av boten – något som vi på Håll Sverige Rent tycker är helt galet.

Riksåklagaren har i sina föreskrifter enbart tagit med snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra typer av engångsartiklar. Att kasta en bussbiljett (finns de fortfarande?), en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande är enligt Riksåklagarens föreskrifter en ringa förseelse och är inte förenligt med straffansvar.

Men vad sänder det för signaler? Lagstiftningen har ju också ett preventivt syfte – och lagstiftaren sänder nu istället signalen att det är ok att kasta fimpen och tuggummit på gatan. Förra året kastades mer än 1 miljard (!) fimpar på gator och torg i Sverige. Fimpen är det absolut vanligaste skräpet i Sverige idag.

I lördagens Dagens Nyheter stöder en rad personer vår åsikt att fimparna borde omfattas av den nya boten. Miljöminister Andreas Carlgren, som är mannen bakom den nya nedskräpningsboten, säger i tidningen att ”Jag hör till dem som tycker att det är bedrövligt med alla fimpar i parker och på gator. Jag förstår mycket väl folk som är arga och förbannade över det. Men vi måste först avvakta och se vilken rättspraxis det blir när man börjar tillämpa den här lagen.”

Vi på Håll Sverige Rent tycker att Riksåklagaren måste se över sina föreskrifter och utforma dessa i enlighet med förarbetena till de nya reglerna – och då ska fimpen och annat småskräp som förekommer i stora mängder med!

Även Ulla Hamilton håller med oss. På vårt seminarium var hon klar och tydlig med sin ståndpunkt. ”Jag tänker inte ge upp i den här frågan, fimpen ska inkluderas i boten, sa hon.”

På seminariet blev det också tydligt att nedskräpningsfrågan är en viktig fråga som måste tas på allvar. Ilmar Reepalu menade att frågan om avfall och nedskräpning är vår tids ödesfråga – tredje världen står inför enorma utmaningar för hur de ska hantera sin sopberg och sitt skräp.

Vad är då kommunens ansvar? Papperskorgar såklart. Men även att byta fokus från att reagera till agera – som Eva Thörnelöf påpekade på seminariet. Att inte bara städa, utan att få människor att förstå att det är deras ansvar att inte skräpa ner.

Och här kommer också producenternas ansvar in. Producenterna borde utforma sina produkter på rätt sätt redan från början. Och producenter av förpackningar (med flera) har ju redan ett ansvar för att ta reda på sina förpackningar genom vårt lagstadgade system med producentansvar. De borde också fundera mer på andra sätt att hindra att deras produkter hamnar på gatan. Fler pantsystem kanske – en tankebana som även miljöminister Andreas Carlgren är inne på.

Eva Thörnelöf lyfte också en annan intressant fråga som vi kommer att fortsätta hårdbevaka. Vår unika, fantastiska allemansrätt är hotad – och det beror mycket på nedskräpning. Fortsättning följer!

Möt oss i Almedalen

Den 10 juli träder den nya regeln om nedskräpningsförseelse i kraft. Vilken effekt kommer den att få? Håll Sverige Rent och Avfall Sverige håller ett gemensamt seminarium i Almedalen på måndag den 4:e juli på temat ”Vem ska ta ansvar för skräpet?”.  

Läs mer

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén