Frågan om vår urgamla rätt att vandra i skog och mark är het. Naturvårdsverket har på eget initiativ satt ihop en utredning om allemansrätten, för att ringa in vilka problemen är och hur vi ska kunna lösa dem. Och en stor del av problemet är att folk skräpar ner – ett beteende som egentligen inte har med allemansrätten att göra, eftersom det faktiskt aldrig är tillåtet att skräpa ner.

Att kommersiella bolag organiserar forsränning och bärplockning leder till att fler människor rör sig ute i skog och mark – och också till nedskräpning och slitage. Konflikten mellan markägare och dessa företag har växt under senare år, och är också anledning till att Naturvårdsverket nu utreder frågan.

Igår kväll debatterade Svante Axelsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i SVT:s Aktuellt. Båda värnar allemansrätten, men har olika syn på hur man ska åtgärda folks beteende i skog och mark. Helena Jonsson vill att man ska reglera allemansrätten för att på sätt komma åt det som hon kallar missbruk eller överutnyttjande. Svante Axelsson menar att det redan finns en miljölagstiftning att ta till – och att man istället för att urholka allemansrätten borde skärpa lagstiftningen och se till att den efterlevs.

Miljöminister Andreas Carlgren har dock öppnat dörren på glänt till att reglera allemansrätten. Han säger i en artikel i Dagens Nyheter att de kommersiella företag som organiserar aktiviteter i skog och mark eventuellt borde betala hyra eller liknande för det slitage och den nedskräpning som orsakas. Men han vill invänta Naturvårdsverket utredning.