Skräpzoner och tydlig kommunikation ledde till att betydligt mindre skräp kastades på fel ställe under årets CykelVasa. Arrangörerna uppmanade de 8 000 deltagarna att inte kasta sitt skräp i naturen på en mängd olika sätt, dels genom kommunikation på kuvertet med nummerlappen, på stora skyltar vid start och utmed banan samt via alla speakrar vid start och på alla kontroller. Dessutom hade loppet inför ”skräpzoner” som var placerade mellan kontrollerna.

CykelVasan

 Vid zonerna var stora skräpbehållare utplacerade, där deltagarna enkelt kunde kasta skräpet utan att stanna. Före varje skräpbehållare satt skyltar med texten ”200 meter till skräpzon”. Cyklisterna kunde då förbereda sig och tömma fickorna på skräp. Missade cyklisterna själva kärlet fanns skräpet ändå samlat runt omkring skräpbehållarna, vilket underlättade för städpatrullen. En inspirationskälla bakom satsningen var bland annat de nya reglerna kring nedskräpningsboten, som det skrivits mycket om på senare tid. Projektet för att minska nedskräpningen kommer nu att anpassas till Vasaloppets vintervecka. Både CykelVasan och Vasaloppet är Miljödiplomerade arrangemang, som är Håll Sverige Rents miljömärkning av just arrangemang. Läs mer på CykelVasans webbplats.