För att öka kunskaperna om det marina skräpet och för att kunna följa upp skräpmängderna över tid har Håll Sverige Rent under 2011 arbetat för att utveckla en ny metod för mätning av skräp på stränder.

I söndags begav vi oss till Rullsand söder om Gävle för att testa metoden. Tillsammans med Taekwondoklubben Chon Dung TKD från Gävle räknade och plockade vi skräp. Målet är att en metodbeskrivning ska bli klar i slutet på året. Under 2012 kommer vi att genomföra mätningar vid ett antal utvalda platser längs vår svenska kust.

Med oss under dagen hade vi även Städa Sverige för att lära mer om deras strand- och föreningsstäd och för att diskutera ett eventuellt samarbete.