I fredags var Håll Sverige Rent på plats i Säters kommun för att diskutera av hur skräpmätningsmetoden anpassad för mindre kommuner ska kunna utvecklas. I Säters nya kommunala avfallsplan ska en inventering av graden av nedskräpning göras, och vi hoppas att den skräpmätningsmetod som Håll Sverige Rent och SCB utvecklat kan göra en inventering av skräpet möjlig.

Emma Martinelle från Håll Sverige Rent besöker Säters kommun

 

Genom skräpmätningar kan man få reda på omfattningen av nedskräpningen och vad skräpet består av. Resultaten kan användas för att justera åtgärder och utvärdera de insatser som görs för att minska nedskräpningen.

Naturvårdsverket fick 2011 ett regeringsuppdrag gällande en särskild satsning för minskad nedskräpning och Håll Sverige Rent har en aktiv roll i detta arbete. Sedan 2008 har man ett samarbete med SCB för att utveckla metoder för att följa upp nedskräpningen. Den metod som nu utvecklas kommer att testas av Säters kommun i sommar och förhoppningen är att ny metod ska vara klar innan årets slut.