Skräpet är kvar, rapporterar Dagens Nyheter idag på förstasidan. Trots att den nya boten kring nedskräpning funnits i mer än en månad märker nio av tio kommuner ingen skillnad, enligt en enkät som Dagens Nyheter genomfört. I Stockholm har inte en enda nedskräpningsbot skrivits ut. I hela landet har polisen bötfällt 55 personer sedan de nya reglerna trädde i kraft. Men människor fortsätter som förut.

Är det för att de inte vet om de nya reglerna eller att folk uppenbarligen inte bryr sig om att det är förbjudet att skräpa ner? Är det för att polisen inte använder verktyget? Är det för att det är otydligt vilket skräp som omfattas av boten (till exempel omfattas inte fimpar och tuggummin – några av de vanligaste skräpen i Sverige)?

Vi tror att det är en kombination av dessa tre faktorer. Vår erfarenhet är att det tar lång tid att ändra attityder och beteenden, det är ett långsiktigt arbete som kräver stora resurser. Vi har länge arbetar med barn och ungdomar för att skapa en förståelse och en egen insikt om varför man inte ska skräpa ner. Och det finns ett engagemang ute i vårt land – drygt 620 000 människor deltog förra året i våra Skräpplockardagarna. Men för att nå alla dem som skräpar ner krävs mer information, det krävs att polisen verkligen använder det verktyg som finns och det krävs att fimpar och annat mindre skräp som finns i stor omfattning omfattas av boten.

Här kan du se vad Håll Sverige Rent tycker om boten i SVT:s Gomorron Sverige: