I lördags arrangerade Södertälje kommun en trygghetsdag med fokus på den fysiska miljön.  Håll Sverige Rent var med och pratade om kopplingen mellan nedskräpning och otrygghet.

Emma Martinell och Tomas Thernström från Håll Sverige Rent pratar med Bernt Nilsson från Södertäljepolisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av de Södertäljeborna vi pratade med tycker att det finns en tydlig koppling mellan otrygga miljöer och nedskräpning. Dem vi pratade med var även positiva till att polisen kan bötfälla nedskräpare sedan juli i år. Det fanns även ett starkt stöd för att fimpen skulle bötfällas. ”Skräp som skräp”, som en kvinna uttryckte det.