Förra veckan var det Europas Maritima Dag, den här gången Göteborg. Förutom en rad festligheter utmed stadens kajer hölls en stor tvådagarskonferens om marina frågor. Ett av seminarierna på konferensen handlade om marin nedskräpning med titeln: ”Reducing marine litter for the sake of environment… and blue growth”.

På seminariet diskuterades kostnaden för den marina nedskräpningen – och en slutsats var att det behövs utökad ekonomisk analys av problemet. För den marina nedskräpningen kostar – i form av skadade och döda djur men också förlorade turistintäkter och skadade fartyg samt dyra städningsinsatser. Och problemet kommer inte att minska – enligt seminariets moderator, professor Michael Scoullos från Aten, medför våra konsumtionsvanor att mängden skräp i havet snarare kommer att ackumuleras. Utan kraftfulla åtgärder kommer vi helt enkelt inte att kunna få bort mer skräp än det som tillförs till våra hav.

En av talarna, Bo Svärd från Strömstad kommun – en kommun som är hårt drabbad av ilandflutet marint skräp – berättade att det marina skräpet kostar 10 miljoner per år att ta hand om. Som talare på seminariet var bland annat miljöminister Lena Eks statssekreterare Anders Flanking. Hans budskap var att det är centralt att arbeta med utbildning och attityder, men också att det internationella arbetet har stor betydelse.

För att veta hur det egentligen står till med nedskräpningen är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt. Håll Sverige Rent har nyligen tagit fram en mätmetod för att mäta skräp på stränder. Metoden bygger på UNEP/IOC:s riktlinjer. I samband med Europas Maritima Dag höll Tomas Thernström och Jessica Ångström från Håll Sverige Rent en workshop i metoden för deltagare från nätverket Horizon 2020 från en rad länder runt Medelhavet i strålande solsken. Många av delegaterna var förvånade över allt skräp som flyter in till främst norra Bohuslän.

Delegater från länderna runt Medelhavet på workshop om skräpmätning