De flesta kommuner utmed kuststräckan från Strömstad till Simrishamn uppger att skräp vid kusten är ett problem. Nästan 70 procent av kommunerna uppger att de har ganska stora till mycket stora problem med skräp längs kusten. Det visar en ny SIFO-undersökning som Håll Sverige Rent genomfört i samband med kampanjen Kusträddarna.

 

Nytagen bild från naturreservat i Tanum

Det är främst kommunerna i norra Bohuslän som uppger att de har mycket stora problem med skräp som hamnar på stränder. 41 procent av de tillfrågade kommunerna uppger att det har mycket stora eller stora problem med marin nedskräpning. Men det är inte bara där som skräpet upplevs som ett problem – endast två av de 27 undersökta kommuner utmed kuststräckan uppger att nedskräpning inte alls är ett stort problem.

5 av de 27 undersökta kommunerna uppger att kostnaden för att städa uppgår till mer än 1 miljon kronor per år. För de övriga kommunerna varierar kostnaden från väldigt lite till 600 000 kronor. Ganska många, 19 procent, uppger att de inte vet hur stora kostnaderna är.

Ilandflutet skräp är det största problemet är, enligt kommunerna. På vissa kuststräckor uppskattas att 100 procent av det skräp som ligger på kusten är ilandflutet. Och en mycket stor andel av kommunerna (81 procent) har en uppfattning om var skräpet kommer ifrån. De flesta svarar att skräpet kommer från andra länder som Tyskland, England, Polen och Danmark.

En annan slutsats från SIFO-undersökningen är att plast är det mest förekommande skräpet. Nästan alla kommuner uppger att de har en uppfattning om vad för skräpmaterial som dominerar på deras stränder, och plast är det material som dominerar. Efter plast kommer trä, virke samt aluminiumburkar och glasflaskor.

– Vår undersökning visar tydligt att kommunerna upplever att den marina nedskräpningen är ett stort problem, säger Anna Linusson, VD på Håll Sverige Rent. Med vår kampanj Kusträddarna vill vi sätta fokus på frågan och öka medvetenheten kring problemet.

Den 21 april organiserar Håll Sverige Rent Kusträddardagen på stränder – från Strömstad till Simrishamn. Så kom med – anmäl dig på www.kustraddarna.se