I förra veckan hölls startkonferensen för ett nytt samarbetsprojekt mot nedskräpningen av Östersjön: Marlin – Baltic Marine Litter. Nu ska vi ta reda på hur mycket skräp som sköljs upp på stränderna runt centrala Östersjön och samtidigt se till att nedskräpningsproblematiken lyfts på agendan – både hos allmänheten och hos politiker och andra beslutsfattare.

På konferensen var journalist Folke Rydén huvudtalare. Han är mycket engagerad i Östersjöns framtid, bland annat genom projektet Save Our Baltic Sea. Han visade några klipp från sina tidigare filmer, som tydligt visar vilka hot som vårt hav står inför. KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation, berättade om projektet Fishing for Litter, ett projekt där yrkesfiskarna tar med sig det skräp som fiskas upp ur haven in i hamn.

I projektet Marlin – Baltic Marine Litter, samarbetar vi med FEE Latvia, Keep Estonian Tidy och Keep the Archipelago Tidy från Finland. Eftersom det saknas jämförbara data kring marin nedskräpning i Östersjön kommer vi att använda en gemensam internationell metod att mäta och analysera nedskräpningen längs kusterna, en metod som FN:s miljöprogram UNEP tagit fram.

Informationsmaterial, tävlingar och andra aktiviteter för att lyfta frågan och uppmärksamma allmänheten kommer också att genomföras.