Problemen med återvinningsstationer kan snart vara ett minne blott. Insamlingen och hanteringen av avfallet ska nu bli enkel, begriplig och lättillgänglig för alla konsumentgrupper. Det vill regeringen, som precis innan sommaren drog igång en utredning som ska göra en översyn av hela avfallsområdet. En av uppgifterna för utredaren är att förutsättningslöst titta på hur insamling och omhändertagande av hushållens olika avfallsfraktioner bör organiseras. Både det fysiska och ekonomiska ansvaret ska utredas, och en fastighetsnära insamling bör enligt regeringen vara basen för det nya systemet.

Dessutom vill regeringen att utredaren ska titta på om hushållen ska sortera ut fler avfallsfraktioner i framtiden. Dessa fraktioner är farligt avfall, matavfall, grovavfall och textilier. En annan sak som utredaren ska titta på är vilka åtgärder och styrmedel som kan behöva tas fram så att producenterna utvecklar förpackningar som är mer resurseffektiva. Vi på Håll Sverige Rent hoppas att producenterna också tar ansvar för nedskräpningsproblematiken när de utformar sina förpackningar – så att alla förpackningar hamnar i återvinningen istället för på gatan och i skogen.

Utredare är Lars Ekecrantz, tidigare departementsråd i Miljödepartementet, och utredningen ska vara klar den 1 juni 2012.

Läs mer på regeringens webbplats.