I Naturvårdsverkets förslag till ny avfallsplan för kommuner som just nu är ute på remiss finns nedskräpning med som ett prioriterat område. Målet är att nedskräpningen i stadsmiljö ska ha minskat med minst 20 procent till år 2017, jämfört med år 2012.

Naturvårdsverket skriver att kommunerna måste flytta fokus från att städa till att minska uppkomsten av nedskräpning. Och för att kunna ta sitt ansvar och utveckla sitt arbeta mot nedskräpning behöver kommunerna verktyg och vägledning. Verket skriver att vi på Håll Sverige Rent behöver fortsätta vårt aktiva arbete med informationskampanjer för att förändra attityder, samarbete med kommuner och företag och metodarbete med mera.

Enligt förslaget till avfallsplan kommer Naturvårdsverket tillsammans med bland annat oss att vägleda och informera kommunerna, ta fram metoder för skräpmätning och utarbeta rapporteringssystem för illegal tippning.

Sedan är tanken att kommunerna ska ta del av informationen och vägledningen och utveckla handlingsplaner med fungerande åtgärder för minska nedskräpningen. Kommunerna ska också genomföra aktiviteter mot nedskräpning genom till exempel lokala informationskampanjer och skräpplockaraktiviteter.

Alla kommuner i Sverige ska ha en kommunal avfallsplan. I den nationella avfallsplanen finns mål och åtgärder för ett antal prioriterade områden. Den nationella avfallsplanen ska samspela med planeringen på både lokal och regional nivå.

Svaren på remissen ska vara inne senast den 24 oktober.  Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.