Nedskräpande vrak av fritidsbåtar förväntas öka kraftigt om ingenting görs. Därför har Naturvårdsverket på regeringens uppdrag nu föreslagit att det ska införas ett producentansvar för fritidsbåtar. På 60-talet ökade försäljningen av plastbåtar markant – båtar som snart är uttjänta och som måste skrotas. Enligt statistik från en undersökning som gjordes 2010 finns det över 100 000 båtar i Sverige som är mer än 40 år gamla. Sammanlagt finns det ungefär 900 000 båtar på marknaden.Informationen kring hur stort problemet med nedskräpande båtar egentligen är idag är mycket knapphändig. Naturvårdsverket genomförde förra året en rundringning till kommuner, för att försöka få en bild av dagens situation. Rundringningen visade att nedskräpande vrak inte verkar vara något större problem, även ifall några kommuner har rapporterat att nedskräpningsproblematiken förekommer en hel del. Men eftersom massor av båtar snart är uttjänta förväntas problematiken öka.

Ett stort problem för kommunerna idag är dock att det är tidsödande och svårt att hantera båtvrak, eftersom kommunerna idag inte har rätt att flytta på nedskräpande båtar, något som verket vill ändra på.

Innan producentansvaret för båtar införs är det enligt verket många aktörer som gärna vill se en ordentlig Håll Sverige Rent-kampanj för att rensa bort de båtar som ligger och skräpar idag.

Naturvårdsverkets förslag till producentansvar för fritidsbåtar innebär att den siste båtägaren ska transportera båten till en insamlingsplats, och att ansvaret för båten då övergår till båtproducenterna. Producenterna ansvarar sedan för att separera farligt avfall, förbehandla, demontera och fragmentera innan båten slutligen omhändertas. Nuvarande båtproducenter ska stå för sin framtida återvinning och för återvinning av de båtar som finns idag. Verket föreslår att branschen bygger upp en återvinningsfond.

Ett obligatoriskt fritidsbåtsregister föreslås också.

Båtvrak