I tisdags var  Håll Sverige Rents projektledare Emma Martinell  i Norge och deltog i Hold Norge Rent och Avfall Norges konferens i Oslo om marin nedskräpning. Konferensen samlade runt 70 stycken norska och internationella deltagare.

Hur ser problemet med marin nedskräpning ut, vad kan vi göra åt det och hur kan vi samarbeta – det var några av frågorna diskuterades på konferensen. Talarna var många och engagemanget för marin nedskräpning stort. Konferensen gästades bland annat av Norges miljö- och utvecklingsminister Erik Solheim, som är väldigt engagerad i frågan.

Hold Norge Rent presenterade resultatet från deras kampanj Strandryddedagen som ägde rum den 17 september i fjol då närmare 2 000 skräpplockare städade längst den norska kusten och tillsammans samlade in 1 242 säckar med skräp. I rapporten från Strandryddedagen kan man läsa mer om vad som återfanns (t.ex. 42 oljefat och 576 oljedunkar).

Waste Free Ocean pratade om deras initiativ som syftar till att samla in flytande skräp med hjälp av en specialutformad trålutrustning.

KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation, berättade om projektet Fishing for Litter, ett projekt där yrkesfiskare tar med sig det skräp som fiskas upp ur haven in i hamn. Norska Fiskeriverket berättade om ett projekt där ca 2000 spöknät årligen samlas in i Norge (en sträcka lika lång som mellan Oslo och Trondheim). Håll Sverige Rent och KIMO driver ett liknade projekt för den svenska kusten.

Alla presentationer från konferensen kommer att läggas upp på Hold Norge Rents hemsida.

Konferensen var mycket givande med tanke på Håll Sverige Rents alla projekt med koppling till marin nedskräpning. Håll utkik efter mer information om dessa projekt inom kort!