Tillsammans med WWF, Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Skogen i Skolan, LRF och Outdoor Teaching träffade vi tusentals pedagoger på Skolforum i Stockholm. Tack för alla bra frågor och tankar vi fick från er alla. Välkomna att gå in på www.hsr.se/skola för att läsa mer om det nya uppdaterade Grön Flagg och tack för årets Skolforum!