Vi hade förmånen att vara med på TIDY Northern Irelands konferens med namnet Cleaner Neighbourhoods Conference, som hölls i Belfast i onsdags. Ett hundratal deltagare lyssnade på en rad intressanta talare, som pratade om allt från hur vi människor fungerar till hur lokala myndigheter i England tacklar problem med nedskräpning och klotter på ett effektivt sätt. En mycket rolig och inspirerande talare var David Meade, som höll en föreläsning på temat Mind Control. Föreläsningen hade fokus på hur vi människor beter oss och vad som gör att vi triggas att göra annorlunda och verkligen ändrar vårt beteende. Det är ju en verklighet som vi på Håll Sverige Rent arbetar med varje dag – hur får vi människor att inte skräpa ner?

Enligt Meade är vi människor i grunden flockdjur, som mycket gärna vill göra som alla andra. Om vi dessutom tvingas berätta något eller komma överens med någon om att vi ska göra något leder det oftast till att vi agerar, eftersom vi människor gärna vill vara pålitliga personer. Och om vi dessutom kan få människor att känna sig begåvade och smarta finns det en ännu större chans till ändrat beteende.

En annan intressant föreläsning handlade om Keep Britain Tidys studie ”Perception of Place”, där man tittat på gapet mellan vad människor upplever och hur det verkligen ser ut. En plats som förväntas vara skräpig upplevs vara mindre skräpig än en plats som inte förväntas vara det. På Keep Britain Tidys webbplats finns mer information om deras studie.