Alla skolor och förskolor som är med i Grön Flagg har en kontaktpolitiker. Vitsen med det är att politikerna görs medvetna om det fantastiska miljöarbete som sker ute i landet men också att pedagoger, barn och ungdomar har en möjlighet att påverka det politiska arbetet. Det här är något som Gustav Fridolin brinner för.

Gustav är nämligen inte bara språkrör för Miljöpartiet utan också kontaktpolitiker för Lidingö folkhögskola.

– Miljöarbetet på skolorna är väldigt fokuserat på det som är här och nu, säger Gustav Fridolin. För att arbetet ska få mer mening är det viktigt att det blir en del av ett större sammanhang, tillsammans med andra människor. Idéer, nya lösningar och hinder som man upplever på skolor och förskolor måste föras in i politiken.

Gustav tycker också att Grön Flagg skolor och förskolor ska se till att politikerna kommer ut i verksamheten.

– Politikerna behöver komma ut i skolorna. Man blir inte en bra politiker om man inte har ständig kontakt med samhället och träffar människor. Ring eller mejla dem och tvinga dem att komma!