Antal skolor och förskolor med Grön Flagg används som en indikator i Nordiska ministerrådet strategi för hållbar utveckling. Ministerrådet använder indikatorn som en av flera för att mäta hur arbetet för att uppnå strategin går.

Nordiska Ministerrådet har sedan år 2000 haft en strategi för hållbar utveckling i Norden. Strategin slår fast mål och insatser inom

– klimat och förnybar energi

– hållbar konsumtion och produktion

– den nordiska välfärdsstaten som verktyg för hållbar utveckling samt

– utbildning och forskning, befolkningens delaktighet och lokala hållbarhetsstrategier

Inom det sista området ”utbildning och forskning, befolkningens delaktighet och lokala hållbarhetsstrategier” är antalet Grön Flagg skolor och förskolor en av fyra indikatorer.

Håll Sverige Rent är nationell koordinator för Grön Flagg, som är den svenska grenen av Eco-Schools. Eco-Scools leds internationellt av Foundation av Environmental Education (FEE).

Läs mer om Grön Flagg på Håll Sverige Rents webbplats, där det finns massor av matnyttig information om verktyget.