Göran Orre tillträder idag som ordförande i Håll Sverige Rents styrelse. Han ersätter Ingvar Bingman som varit styrelseordförande sedan år 2000.

 

Göran Orre är född 1952 och har en gedigen erfarenhet av arbete inom såväl näringsliv som politik och organisationsväsende. Sedan åtta år tilbaka arbetar han som konsult i eget företag med fokus på strategi, ledarskap, kommunikation och samhällsfrågor. Han har ett förflutet bland annat på Carlsberg som kommunikationsdirektör, på Orkla och J S Saba (nuvarande Axfood).

Övriga ledamöter i styrelsen är:
Martin Eriksson, Naturvårdsverket
Pelle Hjalmarsson, Returpack
Magnus Ling, Svenska Turistföreningen
Göran Andersson, Friluftsfrämjandet
Per Hansson, Naturskyddsföreningen
Ingegerd Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Kent Carlsson, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Per-Olov Ottosson, Skolverket
Erik Eklund, Transportstyrelsen
Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten
Weine Wiqvist, Avfall Sverige