gul liten plastpåseMer än 8 miljarder plastbärkassar slängdes under 2010 i EU – påsar som samlas i vår miljö, framförallt som marint avfall. Under senare år har marint avfall erkänts som en central global utmaning och det finns en stor anhopning av skräp i Europas hav. Nu vill EU att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att minska användningen av tunna plastpåsar, så att nedskräpningen minskar.

Den svenska regeringen är positiv till förslaget, och skriver i en promemoria att förslaget är ett viktigt bidrag till ansträngningarna att minska plastavfallet i den marina miljön. Regeringen skriver också att det är viktigt att använda livscykelperspektivet och även analysera vilka konsekvenser som kan uppstå om åtgärder endast vidtas mot tunna plastbärkassar. Det kan också behövas ytterligare kan behövas på EU-nivå för att minska föroreningen av mikroplaster i haven.

Enligt direktivförslaget ska medlemsländer inom två år vidta åtgärder, och dessa kan bestå av nationella minskningsmål, ekonomiska styrmedel och saluförningsrestriktioner.

Målet för förslaget är att begränsa de negativa effekterna på miljön, särskilt i fråga om nedskräpning, och att uppmuntra förebyggande av avfall och en mer effektiv resursanvändning.

En del medlemsländer har redan strategier för att minska användningen av plastbärkassar, till exempel genom prisåtgärder, avtal med detaljhandeln eller informationskampanjer, åtgärder som gett blandade resultat. Sverige har styrmedel för plastpåsar genom producentansvaret för förpackningar. Trots det förekommer problem med nedskräpning, vilket leder till att regeringen anser att det finns skäl att se över den användning av plastkassar som finns i Sverige.