Debatten om fimpen och nedskräpningsboten fortsätter. I en artikel i Dagens Nyheter idag säger Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) att det borde vara böter på fimpar och att lagstiftningen borde vara skarpare här. I vår debattartikel som Svenska Dagbladet publicerade tidigare i somras pekade vi just på att fimpen måste med. Riksåklagaren har svarat att lagstiftningen och praxisen är för otydlig, och att det skulle bli fel om polisen ska bötfälla alla som kastar en fimp.

Vi menar inte att polisen ska uppmuntras att bötfälla alla som kastar en fimp, som RÅ skriver. Vi menar att polisen ska kunna bötfälla den som slänger en fimp i en redan nedskräpad miljö – vilket vi tolkar som regeringens mening i förarbetena. Det sänder signalen att det inte är ok att skräpa ner – oavsett skräp.

Ett av syftena med nedskräpningsboten är att tydligt tala om för människor att det inte är ok att skräpa ner. Att då utesluta fimpar i redan nedskräpade miljöer från boten skickar istället signalen att det är ok att kasta sådant skräp även ifall det ligger massor av fimpar på gatan. Och det kan ju knappast ha varit meningen med lagstiftningen. I förarbetena till lagen skriver regeringen visserligen att enstaka småskräp i regel ska falla utanför det straffbara området, men att ”frågan om en gärning ska bedömas som ringa och därmed straffri emellertid göras utifrån gärningens förhållande till den aktuella straffbestämmelsens skyddssyfte”.

Vidare skriver regeringen att om en handling (läs: slänga en fimp) varit del av en allvarlig kollektiv nedskräpning (en miljard fimpar slängs årligen på våra gator och torg vilket vi ser som en allvarlig kollektiv nedskräpning) ska man ta hänsyn till detta i sin bedömning. Riksåklagaren menar att det är för svårt för en polis att göra den här bedömningen, och att det skulle vara fel av RÅ att uppmuntra polisen att bötfälla alla som kastar en fimp. I stället krävs en stabil domstolspraxis kring detta, eftersom det inte finns några rättsfall att luta sig mot.

Om RÅ nu tycker att rättsläget är för osäkert får vi hoppas att polisen snarast rapporterar in en fimpkastare som kastar en fimp i ett redan nedskräpat område, så att vi får klarhet i frågan genom domstolspraxis. Eller att lagstiftaren förtydligar lagen.