Under hösten har Håll Sverige Rent tillsammans med Skolverket hållit fem konferenser om hur man kan arbeta med miljö och hållbar utveckling i skola och förskola. Grön Flagg är ju Håll Sverige Rents verktyg för skolor och förskolor, medan Skolverket har sin Utmärkelse Skola för hållbar utveckling.

Vi har varit i Norrköping, Helsingborg, Lidköping, Göteborg och Östersund. Intresset har varit stort och lockat såväl pedagoger och skolledare som tjänstemän och politiker inom utbildnings- och miljöförvaltning.

Förra veckan samlades hela 116 deltagare i Göteborg för att lyssna till presentationer om hur våra olika verktyg för skola och förskola kan komplettera varandra och hur man kan jobba med detta praktiskt i verksamheten.

Lina Lundström talar på konferensen i Göteborg.

Lina Lundström berättade om Grön Flagg, Per-Olov Ottosson pratade om Skola för Hållbar Utveckling och Ingrid Bohlin och Nadia Kretchmann presenterade Göteborgs miljödiplomering. Malin Hemberg och Susann Johansson från Vinninga och Filsbäcks skola och förskola berättade om hur de jobbar och bjöd på en rad konkreta tips och exempel. Fokus låg på att visa hur arbetet med hållbar utveckling kan kopplas till målen i läroplanen och att de olika utmärkelserna kan komplettera varandra. Dagen avslutades med gruppdiskussioner och middag.

Dagen var mycket inspirerande och att flera uttryckte att känslan nu var att ”vi gör mycket redan nu, men arbetet med en utmärkelse kan hjälpa oss att sätta ord på det vi gör och på så sätt få ett större engagemang, bättre struktur och ett mer långsiktigt arbete för hållbar utveckling”.