Igår höll initiativet Hållbara hav och Briggen Tre Kronor sin stora konferens om Östersjön. Miljöminister Lena Ek inledningstalade och Kronprinsessan Victoria var med som gäst i sin roll som gudmor till Briggen Tre Kronor. Anna Linusson, VD på Håll Sverige Rent, talade om marin nedskräpning.

Från vänster: Anna Jöborn HaV, Malin Frenning TeliaSonera, Thomas Flinck Briggen Tre Kronor, Inger Näslund WWF, Björn Risinger HaV, kronprinsessan Victoria, Folke Rydén Baltic Sea Waste Campaign, Göran Lindstedt Briggen Tre Kronor, miljöminister Lena Ek, Anna Linusson Håll Sverige Rent, Magnus Breitholtz Stockholms universitet, Mathias Bergman BSAG, Christina Rudén Stockholms universitet och Britta Eklund Stockholms universitet.

Under sommaren har Håll Sverige Rent deltagit i initiativet Hållbara hav och turnerat längs Östersjöns kust för att sätta fokus på frågan om marin nedskräpning. I går hölls initiativets stora konferens med många intressanta talare och med många åskådare, bland annat deltog Kronprinsessan Victoria.

Miljöminister Lena Ek och Kronprinsessan Victoria tittar på Hållbara havs utställning "Östersjön - vem bryr sig..." där Håll Sverige Rent är med och ställer ut.

Först ut var miljöminister Lena Ek, som talade om den svåra situation som Östersjön befinner sig i. När det gäller marin nedskräpning var miljöministern tydlig. Hon poängterade att det är viktigt och nödvändigt att vi alla tar ansvar för att inte kasta skräp, och att projekt och kampanjer som Baltic Sea Waste Campaign och Fishing for litter är viktiga för att sprida kunskap och förändra människors beteende.

Miljöminister Lena Ek talar.

 

Innan lunch berättade Håll Sverige Rents VD Anna Linusson om vårt stora nätverk Grön Flagg, och delade ut en karta till kronprinsessan Victoria med Grön Flagg-förskolor i närheten av Haga slott! I vårt nätverk ingår 3000 skolor och förskolor som arbetar med hållbar utveckling i sin verksamhet.

 

Anna Linusson talar.

 

Efter lunch berättade Anna om den allvarliga situationen kring nedskräpningen av våra hav. Enbart i Nordsjön dumpas 20 000 ton avfall varje år och nedskräpningen ställer till med allvarliga problem både ur miljösynpunkt och rent ekonomisk. Marint levande djur trasslar in sig i eller misstar skräpet för mat, skräp fastnar i propellrar och annan fartygsutrustning och skräp skapar stora förluster för turistnäringen.

Anna berättade att vi under sommarens skräpdyk under turnén med Hållbara hav och Baltic Sea Waste Campaign (som Håll Sverige Rent genomfört i samarbete med Folke Rydén Production) hittat mängder med skräp i alla hamnar. Cyklar, kundvagnar, skrivmaskin, bildäck, burkar, flaskor och bilbatterier är bara några exempel på vad som döljs under ytan i våra hamnar. Undervattensfilmarna Joakim och Emma Odelberg har filmat skräpet under ytan, och filmerna kan du titta på på Baltic Sea Waste Campaigns webbplats.

Folke Rydén och Joakim Odelberg berättade också om sitt engagemang i Östersjöfrågan på konferensen. Bland annat driver Folke Rydén ett 10-årigt projekt tillsammans med Mattias Klum, The Baltic Sea Media Project, som finansieras av BalticSea2020. Projektet syftar till att göra alla människor som lever runt Östersjön att bli medvetna om hoten och möjligheterna som havet står inför.

På konferensen talade även bland annat Anna Jöborn, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten om hur deras arbete bidrar till ett hållbart nyttjande av Östersjön, WWF:s Inger Näslund berättade om Baltic Sea Scenarios som WWF nyligen tagit fram och Mathias Bergman från Baltic Sea Action Group berättade om sitt arbete med att förbättra Östersjön.