Häromveckan fick vi besök av en delegation, bestående av representanter från olika departement, lärare, kommuner och NGO:s från Mongoliet. De var i Sverige för att studera hur vårt skolsystem fungerar, och framförallt hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling genom bland annat vårt Grön Flagg. Syftet med besöket är att få inspiration till arbetet med Eco-Schools (motsvarande Grön Flagg) i Mongoliet.

 

Delegationen från Mongoliet utanför vårt kontor

Vi berättade om bland annat om hur vi hela tiden kopplar arbetet med hållbar utveckling mot läroplanen och hur skolor och förskolor kan använda vårt pedagogiska material. Vi ordnade också två studiebesök för våra långväga gäster. De fick hälsa på i Hägerstenshamnens skola och i Lövhamra Natursförskola.