Håll Sverige Rents VD Anna Linusson är en av Sveriges miljömäktigaste, enligt tidningen Miljöaktuellts rankinglista. Juryn satte upp kriterier som åstadkommen miljönytta i relation till reell makt och inflytande, engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Håll Sverige Rents VD Anna Linusson

– Jag tycker att det är roligt och hedrande att bli nämnd i ett sådant här sammanhang, säger Anna Linusson. Den absolut största påverkan på framtiden har Håll Sverige Rent genom vår samarbete med Sveriges skolor och förskolor. Under senaste tre åren har 340 000 barn fått miljöutbildning via vårt program och med vårt material. Det tror jag påverkar miljön både nu och på lång sikt.