Skrotbåtar var temat på vår workshop i måndags. En sak som deltagarna var överens om var att det är viktigt att det är kostnadsfritt att lämna in sin båt för återvinning. På så sätt förebygger vi att problemet uppstår genom att skrotbåtar hamnar i naturen och skräpar ner.

Deltagarna på skrotbåtsworkshopen diskuterar

I Finland fungerar detta genom att ett avfallsbolag tar emot båtar gratis medan båtägaren står för transporten till speciella uppsamlingsplatser som finns över hela landet. Detta var alla deltagarna var positiva till. Deltagarna föreslog även att ett producentansvarssystem eller miljöavgifter skulle kunna lösa den ekonomiska frågan med båtskrotning.

En rad aktörer från bland annat båtbranschen, avfallsbranschen, försäkringsbranschen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen deltog i workshopen. Syftet med diskussionerna var att identifiera problemen med skrotbåtar och hur stora dessa är när det gäller nedskräpning och andra miljöproblem, samt att diskutera återvinning av material på en båt och vilka lösningar som kan finnas för att ta hand om skrotbåtar på ett effektivt och miljöanpassat sätt.