Månad: december 2012

Skräpfokus på årlig kommunkonferens

Att nedskräpningsfrågan är en viktig fråga som berör många blev tydligt på vår stora kommunkonferens förra veckan.

Hans Wrådhe och Linn Åkesson från Naturvårdsverket diskuterar med Marie Falk från Göteborgs Stad

Först ut på konferensen var Hans Wrådhe, som arbetar som enhetschef på Naturvårdsverket. Han berättade om den nya vägledning till kommunerna, som är tänkt ge stöd i det strategiska arbetet mot nedskräpningen. Naturvårdsverket rekommenderar bland annat kommunerna att utarbeta planer mot nedskräpningen, som bör vara kopplade till den nationella avfallsplanen. En sådan plan kan innehålla:
– kartläggning och mätning
– mål och åtgärder
– organisation
– kommunikation och erfarenhetsutbyte
– budget och till sist
– uppföljning

Efter Hans Wrådhe var det Sanna Due Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket. Sanna betonade att det är viktigt att arbeta aktivt för att förebygga nedskräpning. Hon berättade också det nya målet för att minska nedskräpning i den nya nationella avfallsplanen. Vidare visade Sanna vad kommunerna har att förvänta av Naturvårdsverket i samband med det regeringsuppdrag som gavs 2011 och som ska vara slutrapporterat 2013. Naturvårdsverket kommer då att vägleda kommuner, ta fram och tillgängliggöra skräpmetoder i samarbete med Håll Sverige Rent, följa upp det nationella målet samt revidera föreskriften om innehåll i avfallsplanen så att den kompletteras med krav på nedskräpning. Och vad kan då kommuner göra, enligt Sanna Due? Jo – ta del av vägledningen, prioritera nedskräpningsfrågan, Utveckla samarbetet mellan olika delar i kommunen, dialog och erfarenhetsutbyte med andra kommuner samt genomföra aktiviteter mot nedskräpning.

Linn Åkesson, jurist på Naturvårdsverket, berättade sedan om de lagar och regler som finns kring nedskräpning. Förutom en genomgång av befintliga paragrafer berättade Linn även om en rad intressanta rättsfall på området, bland annat om då hö har betraktats som skräp.

Efter lunch var det dags för en genomgång av de metoder för mätning och kartläggning som Håll Sverige Rent tagit fram med stöd av Naturvårdsverket och i samarbete med Statistiska Centralbyrån. De metoder som presenterades var de för tätorter (stora, mellanstora och mindre städer), för parker och grönområden samt för stränder. Även den mobilapp som Håll Sverige Rent tagit fram för kunna rapportera om nedskräpning presenterades.

Marie Falk och Ingvar Brattefjäll från Årets kommun – Göteborg – berättade sedan om sitt mycket framgångsrika arbete mot nedskräpning. Kampanjen heter ”Tänk!”, som är en del i samverkansorganisationen ”Trygg, vacker stad”.

Hans Skoglund, affärsutvecklare Borås Energi och Miljö samt Sjuhärads kommunalförbund, berättade sedan om hur de har kopplat sin avfallsplan till en plan för minskad nedskräpning. Staden har som mål i avfallsplanen att minska nedskräpningen med 50 procent till år 2020. Staden mäter skräpmängder för att kunna följa upp och arbetar proaktivt med förebyggande åtgärder för att minska nedskräpningen.

På tur stod Claes Thunblad, som nyligen lämnat Stockholm stad och istället börjat arbeta som kommunpolitiker i Järfälla. Han berättade om de olika perspektiven – tjänsteman, medborgare och politiker och hur man enklast kan få ihop de tre världarna. Hans slutsats var bland annat att det är viktigt att synliggöra, kommunicera och engagera. Hans tips var många och några var: genomför skräpmätning, håll Skräpplockardagar, sök samverkan, kommunicera det egna ansvaret, var proaktiv i kontakten med media och planera arbetet.

Sist ut var Carina Lundeholm från Jönköping, som berättade om stadens samverkanskampanj ”Rena rama Jönköping”. Lokalt projekt mot nedskräpningen i city, som startade våren 2010 i samverkan med tekniska kontoret och fastighetsägare och som drivs av reklambyrån CCJ på uppdrag av Jönköping City.

Viktigt med kostnadsfri återvinning för skrotbåtar

Skrotbåtar var temat på vår workshop i måndags. En sak som deltagarna var överens om var att det är viktigt att det är kostnadsfritt att lämna in sin båt för återvinning. På så sätt förebygger vi att problemet uppstår genom att skrotbåtar hamnar i naturen och skräpar ner.

Deltagarna på skrotbåtsworkshopen diskuterar

I Finland fungerar detta genom att ett avfallsbolag tar emot båtar gratis medan båtägaren står för transporten till speciella uppsamlingsplatser som finns över hela landet. Detta var alla deltagarna var positiva till. Deltagarna föreslog även att ett producentansvarssystem eller miljöavgifter skulle kunna lösa den ekonomiska frågan med båtskrotning.

En rad aktörer från bland annat båtbranschen, avfallsbranschen, försäkringsbranschen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen deltog i workshopen. Syftet med diskussionerna var att identifiera problemen med skrotbåtar och hur stora dessa är när det gäller nedskräpning och andra miljöproblem, samt att diskutera återvinning av material på en båt och vilka lösningar som kan finnas för att ta hand om skrotbåtar på ett effektivt och miljöanpassat sätt.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén