Månad: maj 2012

Nedskräpning i avfallsplanen

Naturvårdsverket har nu presenterat den nya nationella avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017”.  Ett av de fem prioriterade områdena i planen är hushållens avfall, och en del av detta område rör nedskräpning.

Förutom att nedskräpning nu är en del i den nationella avfallsplanen avser Naturvårdsverket också att komplettera föreskrifterna om innehållet i kommunala avfallsplaner med ett krav på att avfallsplanen ska innehålla åtgärder mot nedskräpning.

Målet i planen är att nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs stränder. Naturvårdsverket kommer att följa kommunernas arbete med utgångspunkt i de ”skräpmätningar” som kommunerna gör. Metoder för sådana mätningar ska göras tillgängliga av Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent.

Enligt Naturvårdsverket kräver arbetet för minskad nedskräpning olika angreppssätt. Attityder till nedskräpning behöver ändras – det är till exempel viktigt att göra tydligt att det varken är acceptabelt eller tillåtet att skräpa ner. Enligt planen behöver kommuner och andra aktörer uppmärksammas på sin roll när det gäller att påverka attityder. Fokus bör flyttas från att reagera på problemet till att i stället förebygga uppkomsten av nedskräpning.

För kunna genomföra det arbetet behövs verktyg och vägledning om hur kommunerna kan ta sitt ansvar och utveckla sitt arbete för minskad nedskräpning.

Naturvårdsverket har idag ett regeringsuppdrag under 2011 till april 2013 om en särskild satsning för att minska nedskräpningen, ett uppdrag vi på Håll Sverige Rent samarbetar med Naturvårdsverket om. I uppdraget kommer en vägledning till kommunerna tas fram och metoder för skräpmätning att utvecklas.

För att nå målen kan kommunerna till exempel ta del av vägledningen, utveckla en handlingsplan med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen, genomföra aktiviteter tillsammans med andra aktörer som exempelvis skolprojekt, skräpplockaraktiviteter och lokala informationskampanjer. Följa upp de aktiviteter som görs genom till exempel skräpmätningar är ett annat förslag och ett annat är att utveckla samverkan mellan kommunernas olika avdelningar. Vidare föreslås att kommunerna har dialoger och erfarenhetsutbyten med varandra för att lära av goda exempel.

 

Skräp på Europas Maritima Dag

Förra veckan var det Europas Maritima Dag, den här gången Göteborg. Förutom en rad festligheter utmed stadens kajer hölls en stor tvådagarskonferens om marina frågor. Ett av seminarierna på konferensen handlade om marin nedskräpning med titeln: ”Reducing marine litter for the sake of environment… and blue growth”.

Läs mer

”Det här är ingen skräpfråga”

Nedskräpningen är ett faktum – människor lämnar många spår efter sig i stadsmiljö, natur och längs stränder i form av skräpföremål som ligger på fel plats. Och kommunerna upplever skräpet som ett problem – i stadsmiljö anser hälften av kommunerna att problemet finns i stor utsträckning. Det visar en utvärdering som Naturvårdsverket genomfört.

Läs mer

Beteenden som smittar av sig

En plats som upplevs som nedskräpad hamnar lätt i en negativ spiral, och blir än mer nedskräpad. Anledningen är att vi människor upplever att det är ett accepterat beteende att skräpa ner på en redan nedskräpad plats. Om någon annan redan varit där och kastat skräp tycker vi liksom att det är ok att kasta sitt eget skräp. Det visar flera forskningsstudier.

Teorin fungerar även omvänt – rena platser förblir ofta rena. En som verkligen vet hur det ser ut ute på stan är Raine Gustafsson, som levt på gatorna i Stockholm i tretton år, där han försöjt sig genom att bland annat sälja tidningen Situation Stockholm och även genom att skriva i tidningen. Han kom för några år ut sedan med en bok, ”Raines dagbok”, som samlar hans anteckningar från åren som hemlös.

Jag blev än mer övertygad om att vi människor ofta gör som andra efter att ha läst Raines bok. I ett kapitel reflekterar Raine över attityder, och beskriver klockrent hur vi människor fungerar i vissa situationer. Så här skriver han:

”När jag ändå är inne på attityder, är det många småsaker som smittar av sig. Det finns ett talesätt: Barn gör inte det man säger, de gör det man gör. Jag tror det stämmer lika bra på de flesta vuxna också. Till exempel: de senaste veckorna har jag plockat skräp och ibland även lånat en sopborste i Pressbyrån och sopat runt där jag står och säljer tidningar utanför spärrarna vid Hornstulls T-banestation. Idag var det nästan helt rent från skräp när jag kom på eftermiddagan. Så visst måste ens beteende smitta av sig lite”.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén