Månad: januari 2012

Lyckat event för eventarrangörer

I tisdags anordnade vi en inspirationsdag för arrangörer av event, med tema miljö. Vi är glada och stolta över att så många arrangörer var med under dagen, och också för alla intressanta och matnyttiga föreläsningar.

Simon Strandvik

Bland annat var representanter från KRAV, Returpack och Sita på konferensen och berättade om sina tjänster. Även några av arrangörerna berättade om hur de konkret arbetar med miljöfrågan på sina event. Håll Sverige Rents miljömärkning för event – Miljömärkt Event – är ett verktyg som hjälper arrangörer att få struktur på miljöarbetet, vilket också skickar bra signaler till deltagare och sponsorer. Läs mer om Miljömärkt Event på vår webbplats.

Rundabordssamtal om marint skräp i Göteborg

Mängder med marint skräp sköljs kontinuerligt upp på Sveriges kuster. Skräpet leder till många negativa konsekvenser, såväl ekonomiska som miljömässiga. I norra Bohuslän är den negativa påverkan av den marina nedskräpningen betydande. För att komma till rätta med problemet krävs det en rad initiativ och åtgärder – från lokal till internationell nivå. För att diskutera ansvarsfördelning och strategi inför framtiden bjöd Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Havsmiljöinstitutet och kommunerna i norra Bohuslän nyligen in till ett rundabordssamtal där dessa frågor diskuterades.

Läs mer

Anna en av de 100 miljömäktigaste

Håll Sverige Rents VD Anna Linusson är en av Sveriges miljömäktigaste, enligt tidningen Miljöaktuellts rankinglista. Juryn satte upp kriterier som åstadkommen miljönytta i relation till reell makt och inflytande, engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Håll Sverige Rents VD Anna Linusson

– Jag tycker att det är roligt och hedrande att bli nämnd i ett sådant här sammanhang, säger Anna Linusson. Den absolut största påverkan på framtiden har Håll Sverige Rent genom vår samarbete med Sveriges skolor och förskolor. Under senaste tre åren har 340 000 barn fått miljöutbildning via vårt program och med vårt material. Det tror jag påverkar miljön både nu och på lång sikt.

Marin nedskräpning på agendan

I tisdags var  Håll Sverige Rents projektledare Emma Martinell  i Norge och deltog i Hold Norge Rent och Avfall Norges konferens i Oslo om marin nedskräpning. Konferensen samlade runt 70 stycken norska och internationella deltagare.

Hur ser problemet med marin nedskräpning ut, vad kan vi göra åt det och hur kan vi samarbeta – det var några av frågorna diskuterades på konferensen. Talarna var många och engagemanget för marin nedskräpning stort. Konferensen gästades bland annat av Norges miljö- och utvecklingsminister Erik Solheim, som är väldigt engagerad i frågan.

Hold Norge Rent presenterade resultatet från deras kampanj Strandryddedagen som ägde rum den 17 september i fjol då närmare 2 000 skräpplockare städade längst den norska kusten och tillsammans samlade in 1 242 säckar med skräp. I rapporten från Strandryddedagen kan man läsa mer om vad som återfanns (t.ex. 42 oljefat och 576 oljedunkar).

Waste Free Ocean pratade om deras initiativ som syftar till att samla in flytande skräp med hjälp av en specialutformad trålutrustning.

KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation, berättade om projektet Fishing for Litter, ett projekt där yrkesfiskare tar med sig det skräp som fiskas upp ur haven in i hamn. Norska Fiskeriverket berättade om ett projekt där ca 2000 spöknät årligen samlas in i Norge (en sträcka lika lång som mellan Oslo och Trondheim). Håll Sverige Rent och KIMO driver ett liknade projekt för den svenska kusten.

Alla presentationer från konferensen kommer att läggas upp på Hold Norge Rents hemsida.

Konferensen var mycket givande med tanke på Håll Sverige Rents alla projekt med koppling till marin nedskräpning. Håll utkik efter mer information om dessa projekt inom kort!

2011 – året då skräpboten slog igenom

Ordet skräpbot har hamnat i Språkrådet nyordslista för 2011. Nyord som till exempel skräpbot har ofta sitt ursprung i nya samhällsfenomen och stora världshändelser, enligt Språkrådets webbplats. Skräpboten kanske inte är någon världshändelse, men den har iallafall långsamt börjat användas av poliser ute på patrull.

Förra året bötfälldes 243 nedskräpare av polisen, de flesta i Västra Götaland där 43 personer fått en böteslapp, rapporterar Göteborgs-Posten. I Stockholm har 20 bötfällts. I Jämtland endast en person. Det kanske inte låter så mycket med 243 personer, men det är ändå ett gäng människor som fått betala 800 kronor för att ha kastat något på gatan, jämfört med noll personer innan de nya reglerna trädde i kraft.

Egentligen är det bra om det inte utfärdas böter – om det beror på att det inte kastas skräp. Boten har ju ändå ett grundläggande preventivt syfte och den visar också att staten tycker att nedskräpningsfrågan är en fråga att ta på allvar. Ordet skräpbot har iallafall slagit igenom under 2011, det är en sak som är klar. Det blir intressant att följa utvecklingen under det nya året.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén