Månad: juli 2011

Allemansrätten hotad – av skräp

Frågan om vår urgamla rätt att vandra i skog och mark är het. Naturvårdsverket har på eget initiativ satt ihop en utredning om allemansrätten, för att ringa in vilka problemen är och hur vi ska kunna lösa dem. Och en stor del av problemet är att folk skräpar ner – ett beteende som egentligen inte har med allemansrätten att göra, eftersom det faktiskt aldrig är tillåtet att skräpa ner.

Att kommersiella bolag organiserar forsränning och bärplockning leder till att fler människor rör sig ute i skog och mark – och också till nedskräpning och slitage. Konflikten mellan markägare och dessa företag har växt under senare år, och är också anledning till att Naturvårdsverket nu utreder frågan.

Igår kväll debatterade Svante Axelsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i SVT:s Aktuellt. Båda värnar allemansrätten, men har olika syn på hur man ska åtgärda folks beteende i skog och mark. Helena Jonsson vill att man ska reglera allemansrätten för att på sätt komma åt det som hon kallar missbruk eller överutnyttjande. Svante Axelsson menar att det redan finns en miljölagstiftning att ta till – och att man istället för att urholka allemansrätten borde skärpa lagstiftningen och se till att den efterlevs.

Miljöminister Andreas Carlgren har dock öppnat dörren på glänt till att reglera allemansrätten. Han säger i en artikel i Dagens Nyheter att de kommersiella företag som organiserar aktiviteter i skog och mark eventuellt borde betala hyra eller liknande för det slitage och den nedskräpning som orsakas. Men han vill invänta Naturvårdsverket utredning.

Fimpen ska med – vi ger oss inte

Häromdagen gick vårt seminarium med titeln ”Vem ska ta ansvar för skräpet” av stapeln i Almedalen. En engagerad panel, som bestod av Ilmar Reepalu från Malmö stad, Ulla Hamilton från Stockholm Stad och Eva Thörnelöf från Naturvårdsverket var enig kring svaret: det är individen. Samtidigt måste det finnas rimliga förutsättningar för individen att göra rätt. Och där kommer statens, kommunens och producentens ansvar in.

När det gäller våra lagar och regler är det staten som har ansvar. Och staten har den senaste tiden lyft och prioriterat nedskräpningsfrågan – både vad gäller lagstiftning och myndighetsarbete.

På söndag den 10 juli träder nya regler kring nedskräpning i kraft – då kommer polisen att kunna bötfälla nedskräpare på plats. Men som ni kanske uppmärksammat omfattas inte cigarettfimpar, tuggummin och annat småskräp av boten – något som vi på Håll Sverige Rent tycker är helt galet.

Riksåklagaren har i sina föreskrifter enbart tagit med snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra typer av engångsartiklar. Att kasta en bussbiljett (finns de fortfarande?), en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande är enligt Riksåklagarens föreskrifter en ringa förseelse och är inte förenligt med straffansvar.

Men vad sänder det för signaler? Lagstiftningen har ju också ett preventivt syfte – och lagstiftaren sänder nu istället signalen att det är ok att kasta fimpen och tuggummit på gatan. Förra året kastades mer än 1 miljard (!) fimpar på gator och torg i Sverige. Fimpen är det absolut vanligaste skräpet i Sverige idag.

I lördagens Dagens Nyheter stöder en rad personer vår åsikt att fimparna borde omfattas av den nya boten. Miljöminister Andreas Carlgren, som är mannen bakom den nya nedskräpningsboten, säger i tidningen att ”Jag hör till dem som tycker att det är bedrövligt med alla fimpar i parker och på gator. Jag förstår mycket väl folk som är arga och förbannade över det. Men vi måste först avvakta och se vilken rättspraxis det blir när man börjar tillämpa den här lagen.”

Vi på Håll Sverige Rent tycker att Riksåklagaren måste se över sina föreskrifter och utforma dessa i enlighet med förarbetena till de nya reglerna – och då ska fimpen och annat småskräp som förekommer i stora mängder med!

Även Ulla Hamilton håller med oss. På vårt seminarium var hon klar och tydlig med sin ståndpunkt. ”Jag tänker inte ge upp i den här frågan, fimpen ska inkluderas i boten, sa hon.”

På seminariet blev det också tydligt att nedskräpningsfrågan är en viktig fråga som måste tas på allvar. Ilmar Reepalu menade att frågan om avfall och nedskräpning är vår tids ödesfråga – tredje världen står inför enorma utmaningar för hur de ska hantera sin sopberg och sitt skräp.

Vad är då kommunens ansvar? Papperskorgar såklart. Men även att byta fokus från att reagera till agera – som Eva Thörnelöf påpekade på seminariet. Att inte bara städa, utan att få människor att förstå att det är deras ansvar att inte skräpa ner.

Och här kommer också producenternas ansvar in. Producenterna borde utforma sina produkter på rätt sätt redan från början. Och producenter av förpackningar (med flera) har ju redan ett ansvar för att ta reda på sina förpackningar genom vårt lagstadgade system med producentansvar. De borde också fundera mer på andra sätt att hindra att deras produkter hamnar på gatan. Fler pantsystem kanske – en tankebana som även miljöminister Andreas Carlgren är inne på.

Eva Thörnelöf lyfte också en annan intressant fråga som vi kommer att fortsätta hårdbevaka. Vår unika, fantastiska allemansrätt är hotad – och det beror mycket på nedskräpning. Fortsättning följer!

”Kontraproduktivt att inte ta med fimpen”

Kritiken mot de nya bötesbeloppen mot nedskräpningen är massiv. Miljöminister Andreas Carlgren, Naturvårdsverket, Stockholm stad och vi på Håll Sverige Rent hör till dem som protesterar mot att cigarettfimpar, tuggummi och annat småskräp inte inkluderas i böterna. Dagens Nyheter skriver i dag i en stort uppslagen artikel om protesterna. Vi på Håll Sverige Rent menar att det är rent av kontraproduktivt att inte ta med fimpar och tuggummi när det nu tas krafttag mot skräpet. Läs mer i artikeln i Dagens Nyheter.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén